Disclaimer 

Vereniging tot Instandhouding van het Complex Tuinwijk-Zuid
(de Vereniging)
 
De content van deze website is door de Vereniging met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks de zorg en aandacht die de Vereniging aan deze website heeft besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
 
De Vereniging sluit elke aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website, het gebruik van de informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.
 
Daarnaast is de Vereniging niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content, delen daarvan, foto’s of afbeeldingen maken inbreuk op intellectuele rechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het overnemen van content, delen daarvan, foto’s of afbeeldingen volstrekt niet toegestaan.
 
Hebt u vragen over deze disclaimer? Neem dan contact op met webmaster@tuinwijkzuid.nl.